پنل اس ام اس فول امکانات رایگان + شماره اختصاصی رایگان
در این سامانه تنها هزینه شارژ پیامک دریافت خواهد شد

بازگشت کامل پیامک های مسدود تبلیغاتی با مشاهده دلیوری دقیق
مشاهده کامل وضعیت و دلیوری پیامکهای ارسالی
در این سامانه هیچگونه ضریبی استفاده نخواهد شد و قیمت ایرانسل، همراه اول و پیام خدماتی یکسان است


لیست قیمت ها :

ردیف تعداد پیامک قیمت هر عدد
1 3000 عدد 160 تومان
2 5000 عدد 150 تومان
3 10،000 عدد 135 تومان
4 15،000 عدد 130 تومان
5 25،000 عدد 125 تومان
7 50،000 عدد 122 تومان
8 65،000 عدد 120 تومان
10 100،000 عدد 115 تومان
11 150،000 عدد 112 تومان
12 250،000 عدد 110 تومان
13 300،000 عدد 108 تومان
14 500،000 عدد 106 تومان
15 1،000،000 عدد 105 تومان
16 2،000،000 عدد 102 تومان