پنل اس ام اس فول امکانات + شماره اختصاصی 11 رقمی جهت دریافت و ارسال کاملا رایگان می باشد. و فقط هزینه ارسال پیام دریافت می گردد
بازگشت هزینه و مشاهده کامل پیام های مسدود تبلیغاتی در زمان ارسال
مشاهده وضعیت و دلیوری پیامکهای ارسالی
عدم دریافت ده ریال تبصره 19
بدون تاریخ انقضاء جهت استفاده از شارژ
به قیمتهای زیر ده درصد خدمات پشتیبانی اضافه می گردد


لیست قیمت ها :

ردیف تعداد پیامک قیمت هر عدد
1 2000 عدد 150 ریال
2 5000 عدد 145 ریال
3 10،000 عدد 140 ریال
4 15،000 عدد 135 ریال
5 25،000 عدد 130 ریال
6 35،000 عدد 125 ریال
7 50،000 عدد 120 ریال
8 65،000 عدد 115 ریال
9 80،000 عدد 113 ریال
10 100،000 عدد 110 ریال
11 150،000 عدد 109 ریال
12 250،000 عدد 108 ریال
13 300،000 عدد 107 ریال

شماره اختصاصی 11 رقمی در این پنل به صورت رایگان ارائه شده است و نیازی به خرید شماره نـــمی باشد
در صورتیکه کاربر نیاز به اضافه نمودن شماره از اپراتور 3000 به پنل خود را داشته باشد قیمت شماره های اپراتور 3000 در زیر اعلام شده است.


شماره ها  قیمت (ريال)
حالت اول : 8 رقم اول ثابت و دو رقم بعدی به انتخاب شما
 شماره 10 رقمی   1,500,000 + 10%
ریال
حالت دوم : 8 رقم اول ثابت و چهار رقم بعدی به انتخاب شما
 شماره 12 رقمی   1,200,000 + 10%
ریال
حالت سوم : 8 رقم اول ثابت و شش رقم بعدی به انتخاب شما
 شماره 14 رقمی     185,000 + 10%
ریال